Dobro došli na Eko Flor - Nord Trade d.o.o.

Vaš partner u zaštiti životne sredine Eko Flor - Nord Trade d.o.o. je ovlašćeni operater za sakupljanje,
razvrstavanje, tretman, skladištenje i transport otpada na teritoriji AP Vojvodine.

O nama

EKO FLOR – NORD TRADE d.o.o., sa sedištem na Paliću, ima status ovlašćenog operatera koji poseduje sabirni centar za upravljanje korisnim otpadom, u kojem se u zatvorenom prostoru obavlja suva reciklaža sekundarnih sirovina. Svoju registrovanu delatnost preduzeće EKO FLOR – NORD TRADE d.o.o. obavlja u skladu sa setom zakona: Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o uslovima i načinu razvrstavanja i čuvanja sekundarnih sirovina.

Preduzeće EKO FLOR – NORD TRADE je prošlo najstrožije kriterijume i najrigoroznije kontrole da bi moglo da primenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljanja otpadom. Pošto je ispunilo sve uslove, preduzeće EKO FLOR – NORD TRADE je odobreno sakupljanje, razvrstavanje, tretman, privremeno skladištenje i transport otpada.

U obavljanju svoje registrovane delatnosti zbrinjavamo korisni otpad sa Zelene liste, pre svega arhivu, otpatke i ostatke od papira i kartona, otpadnog polietilena, streč folije, PET ambalaže i ostalog korisnog otpada koji nastaje u okviru pravnih subjekata, uz puno poštovanje svih standarda iz zaštite životne sredine.

Na lokaciji sabirnog centra za upravljanje korisnim otpadom i suvu reciklažu sekundarnih sirovina obavlja se prihvat korisnog otpada koji ima karakter neopasnog otpada sa Zelene liste i to:

Otpaci i ostaci od papira i kartona indeksnog broja 150101/200101
Otpaci i ostaci od plastike – polietilena indeksnog broja 150102/20039
Otpaci i ostaci od plastike – polietilentereftalata (PET) indeksnog broja 150102/200139
Otpad od metala – indexni broj 02 01 10
Otpadne gume – indexni broj 16 01 03
Otpadno drvo – indexni broj 17 02 01

Nakon prihvata korisnog otpada, pristupa se procesu razvrstavanja po kategoriji, vrsti i boji, a zatim procesu sortiranja i presovanja. Podstaknuto aktuelnim trendovima u svetu, koji su ufunkciji zaštite životne okoline, a naročito potrebom čoveka da se u XXI veku vrati prirodi i aktivno učestvuje u njenom očuvanju, preduzeće EKO FLOR – NORD TRADE nudi mnoga rešenja za očuvanje životne okoline.

Sistematskim zbrinjavanjem korisnog otpada EKO FLOR – NORD TRADE u mnogome doprinosi očuvanju prirode i života na Zemlji, kojoj je već naneta ogromna šteta. Ipak, još uvek nije sve izgubljeno. Važno je da budućim pokoljenjima ostavimo čistiju životnu okolinu, da obnavljamo prirodne resurse i budemo primer budućim generacijama kako sačuvati našu jedinu planetu. Drugu nemamo.